EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR, GÜCÜNÜ SEVGİDEN ALIR
EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR, GÜCÜNÜ SEVGİDEN ALIR

Bilge’li olun, haberdar olun!

Eğitim Ciddi Bir İştir, Gücünü Sevgiden Alır…

 

21.YÜZYIL BECERİLERİNİN TOHUMLARI OKUL ÖNCESİNDE  ATILIYOR. 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Okul öncesi eğitim sürecinde çocuklar ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı,sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.

 

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

 

BİLGE OKULLARI ÖĞRENCİLERE NE KATAR? İLERİDEKİ AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMINA NE TÜR KATKILARI OLUR?

Anaokulu çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir. Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi, paylaştığı bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği beklemeyi, sabretmeyi öğrendiği, tüm ihtiyaçlarını karşılaması için desteklediği ilk ortamdır. Bilge Koleji’ne devam eden öğrenciler öncelikle düzen öğrenir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmayı, aynı düzen içinde okula gitmeyi amaç edinir. Bu ev yaşamında da düzen sağlar. Belirli bir saatte yatmayı, düzenli olarak kahvaltı etmeyi öğrenir. Düzenli ve sürekli arkadaşları olur. Arkadaşlarını aramaya, onlar tarafından aranmaya başlar.

 

Arkadaşlık ve arkadaşlarıyla paylaştıkları önemli olmaya başlamıştır. Anne – babası dışında öğretmeni ve okuldaki arkadaşları hayatında önemli olmaya başlar. Başka insanlarla ilişki kurmayı ve sürdürmeyi öğrenir. Evde ortaya çıkan sorunlarda sorun çözmek zorunda kalmayabilir ancak okulda örneğin oyuncağını paylaşması gerektiğinde uygun yöntemle yaklaşmazsa hayal kırıklığı yaşayabilir ve bu yolla zaman içinde problem çözmeyi öğrenir. Kabul görmek, kabul etmek gibi sosyal kavramlar gelişmeye ve önem kazanmaya başlar. Yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı elde eder. Her tür bilgi grupla etkileşim halinde öğretilmektedir.

Ayrıca her çocuk gelişim bazı alanlarında sorunlar yaşayabilir. Okulumuzun Rehber Öğretmeni gözetiminde tüm öğrenciler gün boyu izlenmekte, herhangi bir durumda müdahale edilmektedir.