EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR, GÜCÜNÜ SEVGİDEN ALIR
EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR, GÜCÜNÜ SEVGİDEN ALIR

Bu güzel dünya üzerinde mutlu yaşamak herkesin hakkıdır. Ancak, mutluluğun temeli “sevgi”dir. Sevginin olmadığı yerde mutsuzluk doğar. Bu nedenle insanlar, önce birbirlerini sevmeli, birbirlerine saygı göstermeli ve birbirlenin haklarını tanımalıdırlar. Bu görüşten yola çıkan okulumuz “Eğitim ciddi bir iştir, gücünü sevgiden alır” düşüncesini kendine misyon belirlemiştir.

Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülme; ezberlemeye değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitim gerektirmektedir.  Böyle bir eğitim de eğitim-öğretim süreçleri iyi planlanmış, iyi yapılandırılmış okullarla gerçekleştirilir.

Özel Bilge İlköğretim Okulu anasınıfından itibaren yabancı dil ağırlıklı eğitim vermektedir. Okulumuzda 1., 2. ve 3. sınıflarda mihver derslerin yanında branş öğretmenleri tarafından verilen aktivite derleri ile öğrencilerin motivasyonu  güçlendirilmektedir. 4. sınıftan itibaren tam branşlaşma ile eğitimin her kademesinde öğrencinin yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı, öğrenciyi daha verimli kılan  ölçme-değerlendirme sistemleri, öğrenci ve öğretmenleri ortak paydada buluşturan program geliştirme süreçleri ile kendini gerçekçi bir gözle algılayan, analitik düşünebilen, sorun çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sevgili öğrenciler,

Atatürk ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermeyin; laikliği daima koruyun; sabırlı olun, duygularınızla değil, mantığınızla hareket edin; ulusal kültürümüzü koruyun, yozlaşmayın, gününüzü kurtarmak için değil, gelecek için çalışın; barışçı olun, güçlüklerden yılmayın, sevginin, kardeşliğin üstünde hiçbir güç tanımayın, sadece kendinizi değil,tüm insanlığı sevin

Yarınlarınızın geçmişinizden güzel olması dileğiyle.